10 mniej ratuje życie. Zwolnij!

Client: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Date: October, 2013; June 2014



Phantom HD GOLD





Podczas realizacji spotu obsługiwaliśmy kamerę Phantom HD GOLD




Podczas realizacji spotu obsługiwaliśmy kamerę Phantom HD GOLD