"Maxi Lunch w KFC - Buritto"

Client: KFCDate: Mar, 2016Phantom Flex 4k

Podczas realizacji spotu dla KFC byliśmy odpowiedzialni za kompleksową obsługę Phantoma FLEX 4K

DoP: Nick Sawyer
Produkcja Dynamo
Agencja: McCann Worldgroup