Gotowanie z charakterem

Client: LubellaDate: October, 2013Phantom FLEX 4K


Podczas realizacji spotu obsługiwaliśmy kamerę Phantom FLEX 4K