Radler Cola z Limonką - Phantom Flex 4K

Client: OkocimDate: May, 2015<

Phantom Flex 4K


Podczas realizacji spotu obsługiwaliśmy kamerę Phantom FLEX 4K