UPC - FREEZE MEGA TEŚCIOWA

Client:UPC Date: Styczeń, 2015



Motion Control





Podczas realizacji spotu obsługiwaliśmy robota Mark Roberts Modula Rig Motion Control.