"Temperatura"

Client:MK Cafe Date: September, 2013Phantom FLEX

Podczas realizacji spotu obsługiwaliśmy kamerę Phantom FLEX