Danio Dwie Warstwy

Client: Danone Date: Mar, 2018Motion ControlKolejny pokaz możliwości Modula Rig Motion Control, które obsługiwaliśmy w trakcie realizacji reklamy Danio Dwie Warstwy.