Lubella Corn Flakes. Odkryj co może zboże!

Client: Lubella Date: Aug, 2017Motion ControlPrzedstawiamy spot "Lubella Corn Flakes. Odkryj co może zboże!" przy którym zajmowaliśmy się obsługą robota Mark Roboerts Motion Control Modula Rig