Tymbark czarna porzeczka

Client: Tymbark Date: Oct, 2017Phantom Flex 4KDo nowej reklamy Tymbarku obsługiwaliśmy kamerę Phantom Flex 4K.