Koncentrat Pomidorowy

Client: PudliszkiDate: November, 2013Phantom HD GOLD


Podczas realizacji spotu obsługiwaliśmy kamerę Phantom HD GOLD